Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 88 777 0 999

Reklamacje i zwroty

WARUNKI REKLAMACJI

 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem swiatvirtualreality@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz paragon. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń produktu powstałych podczas transportu, do pisma należy dołączyć zdjęcia przedstawiające powstałe uszkodzenia. 

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  4.1.1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 6. Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu, to Kupujący ma obowiązek spisać protokół szkody u odpowiedniego przewoźnika. Spisany protokół szkody należy przesłać wraz z innymi dokumentami na adres: swiatvirtualreality@gmail.com bądź w formie listownej na adres Sprzedawcy. Protokół szkody jest niezbędny do ubiegania się o reklamację.

 7. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt wraz z odpowiednimi (wyżej wymienionymi) dokumentami do Sprzedającego. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 8. Reklamacje należy kierować na adres:  Świat VR ul. Pl. Wolności 11 44-200 Rybnik

 9. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego (bezpiecznego) zapakowania reklamowanego produktu na czas transportu, w taki sposób, aby reklamowany produkt nie został w żaden sposób uszkodzony. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki reklamowanego produktu od Kupującego do Sprzedawcy. Reklamacja nie będzie pozytywnie rozpatrzona w przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu od Kupującego do Sprzedającego.

 10. Na czas rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca nie dostarcza Kupującemu Produktów zastępczych.

 11. Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w w odniesieniu do umów:
  (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
  Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 12. Nieznaczne  różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera  Kupującego – a w  szczególności monitora – nie mogą być podstawą do  reklamacji  zakupionego Produktu.


Zespół zazdroska.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Warunkiem zwrotu jest pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy oraz zwrócenie towaru w stanie niezmienionym (nienaruszonym, nietestowanym i nierozpakowanym) wraz z dowodem zakupu. Towar musi być w 100% idealny bez śladów użytkowania. W przesyłce powinien znajdować się kompletny towar wraz z akcesoriami i z całym zestawem jakim został do Państwa wysłany. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Koszt przesyłki ponosi kupujący. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć zwracany produkt wraz z odpowiednimi (wyżej wymienionymi) dokumentami do Sprzedającego. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.  

 2. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego (bezpiecznego) zapakowania zwracanego produktu na czas transportu, w taki sposób, aby zwracany produkt nie został w żaden sposób uszkodzony. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki zwracanego produktu od Kupującego do Sprzedawcy. Zwrot nie będzie przyjmowany w przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu od Kupującego do Sprzedającego. Zespół Zazdroska.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA ZAZDROSKA.PL

 

 

Dane Klienta

Imię i nazwisko:

Adres:

Numer Telefonu:

Adres email:

 

Numer zamówienia:

Data odbioru towaru:

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących towarów:

Nazwa towaru:

Nazwa towaru:

Nazwa towaru:

Nazwa towaru:

Nazwa towaru:

Nazwa towaru:

 

Nr rachunku bankowego:

 

 

Data:

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zwracany towar NIE może być używany, w przypadku niespełnienia tego warunku sprzedający zastrzega możliwość odmowy przyjęcia towaru.

*Do formularza należy dołączyć dowód zakupu.

*Towar zakupiony na firmę – na fakturę VAT nie podlega ustawowemu prawu zwrotu.

*Kupujący zwraca towar na swój koszt odpowiednio go zabezpieczając na czas wysyłki.

*Zwrot środków dokonywany jest w ciągu 14 dni. Wydrukuj, wypełnij i podpisz formularz odstąpienia od umowy. Produkt, zabezpieczony przed uszkodzeniem, wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu odeślij na adres: Świat VR 44-200 Rybnik, Pl. Wolności 11 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

*Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

FORMULARZ REKLAMACJI ZAZDROSKA.PL

 

Dane Klienta

Imię i nazwisko:

Adres:

Numer Telefonu:

Adres email:

 

Numer zamówienia:

Data zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

Przedmiot reklamacji

Dokładne dane produktu zakupionego: (nazwa, kolekcja, model/kolor, rozmiar)

 

 

 

 

Data odbioru towaru:

Żądanie Kupującego:

Opis wad fizycznych reklamowanego towaru oraz informacja kiedy i w jakich okolicznościach została stwierdzona wada:

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

Podpis

 

 

 

 

*Należy dołączyć dowód zakupu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl